Temperaturisolering

Isolering av fjernvarmeanlegg er god økonomi. Mindre varmetap = mindre strømforbruk.

En etterisolering av åpne anlegg tjenes inn på kort tid.